1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Jadłospis
  5. Kontakt

Aktualności

Wpis nr 567 (459 z 461)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

OGŁOSZENIE

22.05.2020, 19:31:04

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.410 z późn. zm.), z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym powstaniu zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku zawiesza funkcjonowanie placówki w terminie od 25.05.2020 r do 29.05.2020 r.