1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Słoneczny Promyk” – grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00–12.00


Część I – poranna

6.00–7.45
 • Schodzenie się dzieci- czynności samoobsługowe. Zajęcia opiekuńcze, kontakty indywidualne. Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe.
7.45–8.15
 • Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Wpajanie zasad dobrego wychowania.
8.15–9.00
 • Śniadanie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–9.30
 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, rytmicznych, stymulujących rozwój dzieci.
9.30-10.00
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
10.00–11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11.30–11.45
 • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
11.45–12.15
 • Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.15–12.45
 • Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
12.45–14.15
 • Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie. Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe po odpoczynku.
14.15–14.30
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.30-15.30
 • Zajęcia popołudniowe- zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu.
15.30–16.00
 • Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Słoneczny Promyk” – grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00–12.00


Część I – poranna

6.00–7.45
 • Schodzenie się dzieci- czynności samoobsługowe. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
7.45–8.15
 • Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
8.15–9.00
 • Śniadanie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–10.00
 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, rytmicznych, stymulujących rozwój dzieci.
10.00-10.45
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
10.45–11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.
11.30–11.45
 • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
11.45–12.30
 • Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.30–13.00
 • Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.
13.00–13.45
 • Zajęcia popołudniowe- zabawy utrwalające poznane treści, przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- -stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy rytmiczne, ze śpiewem, zabawy na świeżym po-wietrzu.
13.45-14.00
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
14.00–14.20
 • Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.20–16.00
 • Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.