1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dzieci starsze – grupa III, IV, V

06:00 – 08:00
 • Schodzenie się dzieci do przedszkola – czynności samoobsługowe, zabawy dowolne dzieci.
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
 • Praca indywidualna z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, pozostałe dzieci – zabawa swobodna wg. zainteresowań.
 • Ćwiczenia poranne.
8:00 – 9:00
 • Czas dowolnie zagospodarowany wg potrzeb nauczyciela i grupy.
 • Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
 • Śniadanie.
 • Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu.
9:00 – 10:00
 • Zajęcia dydaktyczne organizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, uwzględniające wszystkie obszary edukacyjne i potrzeby rozwojowe dziecka: zajęcia językowe, matematyczne, badawcze, muzyczne, ruchowe, psychofizyczne, graficzne, plastyczne, artystyczno-techniczne.
 • Zabawy ruchowe.
 • Zajęcia dodatkowe - język angielski.
10:00 – 12:00
 • Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze w terenie.
 • Zajęcia dodatkowe - język angielski.
 • Czas dowolnie zagospodarowany wg potrzeb nauczyciela i grupy.
 • Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.
12:00 – 12:30
 • Obiad.
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.
12:30 – 13:00
 • Poobiedni relaks (zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań, muzyki relaksacyjnej – stwarzanie atmosfery sprzyjającej wyciszeniu i zrelaksowaniu).
13:00 – 14:30
 • Zabawy i ćwiczenia edukacyjne utrwalające poznane treści, rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, ze śpiewem.
 • Zabawy i ćwiczenia z całą grupą np. integracyjne, oddechowe, artykulacyjne, rozwijające mowę.
 • praca indywidualna z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych – pozostałe dzieci – zabawa swobodna wg. zainteresowań.
 • Zajęcia dodatkowe - religia
14:30 – 15:00
 • Czynności porządkowo – higieniczne przygotowujące do podwieczorku.
 • Podwieczorek.
 • Czynności higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 16:00
 • Zabawy swobodne dzieci w wybranych kącikach zainteresowań lub na powietrzu.
 • Rozchodzenie się dzieci – czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe.

Realizacja podstawy programowej od 7:00 do 12:00

Ramowy rozkład dnia dzieci młodsze grupa I, II

06:00 – 08:00
 • Schodzenie się dzieci do przedszkola – czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • Zabawy dowolne dzieci.
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
 • Praca indywidualna z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, pozostałe dzieci – zabawa swobodna wg zainteresowań.
 • Ćwiczenia poranne.
8:00 – 9:00
 • Czas dowolnie zagospodarowany wg. potrzeb nauczyciela i grupy.
 • Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
 • Śniadanie.
 • Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu.
9:00 – 10:00
 • Zajęcia dydaktyczne organizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego uwzględniające wszystkie obszary edukacyjne i potrzeby rozwojowe dziecka: zajęcia językowe, matematyczne, badawcze, muzyczne, ruchowe, psychofizyczne, graficzne, plastyczne, artystyczno-techniczne.
 • Zabawy ruchowe.
 • Zajęcia dodatkowe - język angielski.
10:00 – 12:00
 • Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze w terenie.
 • Zajęcia dodatkowe - język angielski.
 • Czas dowolnie zagospodarowany wg. potrzeb nauczyciela i grupy.
 • Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.
12:00 – 12:30
 • Obiad.
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.
12:30 – 14:30
 • Przygotowanie do odpoczynku: czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe.
 • Poobiedni odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań, muzyki klasycznej.
 • Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe po odpoczynku.
14:30 – 15:00
 • Zajęcia dodatkowe - religia.
 • Czynności porządkowo – higieniczne przygotowujące do podwieczorku.
 • Podwieczorek.
 • Czynności higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 16:00
 • Zabawy swobodne dzieci w wybranych kącikach zainteresowań lub na powietrzu.
 • Rozchodzenie się dzieci – czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe.

Realizacja podstawy programowej od 7:00 do 12:00