1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Słoneczny Promyk” – grupa I i II


Część I – poranna

6.00–7.45
 • Schodzenie się dzieci - czynności samoobsługowe. Zajęcia opiekuńcze, kontakty indywidualne.
 • Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
 • Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym.
 • Poranne zabawy ruchowe.
7.45–8.15
 • Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 • Wpajanie zasad dobrego wychowania.
8.15–9.00
 • Śniadanie.
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, korzystanie z toalety.
 • Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–9.30
 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej.
 • Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, rytmicznych, stymulujących rozwój dzieci.
 • Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające.
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
9.30-10.00
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
10.00–11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wy-cieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11.30–11.45
 • Przygotowanie do obiadu.
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
11.45–12.30
 • Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką).
 • Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.30–12.45
 • Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
12.45–14.10
 • Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.
 • Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe po odpoczynku.
14.10–14.30
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.30-15.00
 • Zajęcia popołudniowe- zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia dodatkowe- religia.
15.00–16.00
 • Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Rozchodzenie się dzieci.

Realizacja podstawy programowej od 7:00 do 12:00

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Słoneczny Promyk” – grupa III, IV i V


Część I – poranna

6.00–7.45
 • Schodzenie się dzieci- czynności samoobsługowe.
 • Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy.
 • Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.
 • Zabawy integrujące grupę.
 • Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
7.45–8.15
 • Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
8.15–9.00
 • Śniadanie.
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

9.00–10.00
 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
 • Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, rytmicznych, stymulujących rozwój dzieci.
 • Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające.
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
10.00-11.00
 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela np.: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne.
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
10.45–11.30
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.
11.30–11.45
 • Przygotowanie do obiadu.
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
11.45–12.15
 • Obiad – celebrowanie posiłku.
 • Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką).
 • Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.15–13.15
 • Zajęcia dodatkowe- robotyka- grupa V.
12.15–12.45
 • Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.
12.45–14.00
 • Zajęcia popołudniowe- zabawy utrwalające poznane treści, przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
 • Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy rytmiczne, ze śpiewem, zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia dodatkowe - religia.
13.45-14.00
 • Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
14.00–14.20
 • Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.20–16.00
 • Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Rozchodzenie się dzieci.

Realizacja podstawy programowej od 7:00 do 12:00