1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Video
  5. Jadłospis
  6. Rekrutacja
  7. Kontakt

Współpraca z rodzicami

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka, odpowiedzialnymi za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych i naukę życia. W naszym przedszkolu ściśle współpracujemy z Rodzicami, wspólnie decydujemy o kierunkach pracy przedszkola. Oferujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami, który zgodnie z bieżącymi potrzebami stale modyfikujemy i poszerzamy.


Do najczęściej stosowanych form współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków należą:

Kontakty indywidualne

W kontaktach indywidualnych przekazujemy rodzicom informacje o przebiegu rozwoju ich dziecka, o jego osiągnięciach edukacyjnych i zauważonych ewentualnych trudnościach. Ta forma współpracy najczęściej odbywa się w czasie schodzenia się i odbierania dzieci z przedszkola.

Zebrania ogólne

Zebrania te dotyczą omawianiu planów wychowawczych i organizacji placówki. Wynikają one z aktualnych potrzeb placówki.

Zebrania grupowe

Odbywają się w gronie rodziców dzieci z danego oddziału. Podczas zebrań omawiamy sprawy związane z przebiegiem i organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, dostarczamy rodzicom informacje na temat wspomagania i korygowania rozwoju ich dzieci . W razie zaistniałych potrzeb na zebrania zapraszamy specjalistów, takich jak: psycholog, logopeda.Zajęcia otwarteDzięki takim spotkaniom rodzice w bezpośredni sposób mogą poznać metody i formy stosowane w pracy z dziećmi. Zajęcia te umożliwiają rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników, ocenianie jego wiadomości i umiejętności na tle grupy rówieśniczej.

Zajęcia otwarte

Dzięki takim spotkaniom rodzice w bezpośredni sposób mogą poznać metody i formy stosowane w pracy z dziećmi. Zajęcia te umożliwiają rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników, ocenianie jego wiadomości i umiejętności na tle grupy rówieśniczej.

Zajęcia otwarte 	"List do bociana	" Grupa 3- latków

Zajęcia otwarte "List do bociana " Grupa 3- latków

Imprezy i uroczystości przedszkolne

Organizowane w naszym przedszkolu imprezy i uroczystości odgrywają znaczącą rolę w wychowaniu społeczno - moralnym i estetycznym dzieci, w rozwijaniu umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi. Wynikają one z przedszkolnego kalendarza imprez. Są wspólną zabawą z aktywnym uczestnictwem dzieci i osób im najbliższych. Podczas imprez i uroczystości prezentujemy dorobek artystyczny dzieci.

Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy

Kącik dla Rodziców

Spełnia pośrednią funkcję informacyjną. Znajdują się w nim między innymi:

W kąciku „Podziękowania dla naszych sprzymierzeńców” zamieszczamy podziękowania dla rodziców wspierających nasze inicjatywy wychowawczo- dydaktyczne.

Wystawki prac dziecięcych

W trakcie zajęć plastycznych nasi wychowankowie tworzą ciekawe prace, które promujemy za pomocą wystawek prac urządzanych w holu przedszkola, w salach i na korytarzach. Wytwory plastyczne dzieci prezentujemy również w środowisku lokalnym, podczas wystaw organizowanych przez różne instytucje.

Wystawa prac dzieci w przedszkolu

Wystawa prac dzieci w przedszkolu

Wystawa prac dzieci w CKiP

Wystawa prac dzieci w CKiP

Wystawa prac dzieci na oddziale Chorób Płuc

Wystawa prac dzieci na oddziale Chorób Płuc

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych

Dzieci nowoprzyjęte wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie adaptacyjne, które odbywa się po okresie rekrutacyjnym. Zajęcia adaptacyjne obejmują:

Zajęcia adaptacyjne w najmłodszej grupie

Zajęcia adaptacyjne w najmłodszej grupie

Gazetka przedszkolna "Nowinki ze Słonecznej Jedynki"

Gazetka przedszkolna powstała z myślą o dzieciach i rodzicach. Przedstawiamy w niej informacje związane z działalnością przedszkola, zamieszczamy praktyczne porady i wskazówki dla rodziców oraz ciekawostki z życia przedszkolnego. Każde dziecko znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie: wierszyki, łamigłówki, rebusy, kolorowanki. W każdym numerze zamieszczona jest krzyżówka, której prawidłowe rozwiązanie jest nagradzane. Od bieżącego roku szkolnego gazetka trafia do odbiorców w wersji elektronicznej.

Tylko dobra współpraca Przedszkola z Rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie procentują efektami oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych!