1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Jadłospis
 5. Kontakt

Współpraca z rodzicami

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka, odpowiedzialnymi za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych i naukę życia. W naszym przedszkolu ściśle współpracujemy z Rodzicami, wspólnie decydujemy o kierunkach pracy przedszkola. Oferujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami, który zgodnie z bieżącymi potrzebami stale modyfikujemy i poszerzamy.


Do najczęściej stosowanych form współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków należą:

Kontakty indywidualne

W kontaktach indywidualnych przekazujemy rodzicom informacje o przebiegu rozwoju ich dziecka, o jego osiągnięciach edukacyjnych i zauważonych ewentualnych trudnościach. Ta forma współpracy najczęściej odbywa się w czasie schodzenia się i odbierania dzieci z przedszkola.

Zebrania ogólne

Zebrania te dotyczą omawianiu planów wychowawczych i organizacji placówki. Wynikają one z aktualnych potrzeb placówki.

Zebrania grupowe

Odbywają się w gronie rodziców dzieci z danego oddziału. Podczas zebrań omawiamy sprawy związane z przebiegiem i organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, dostarczamy rodzicom informacje na temat wspomagania i korygowania rozwoju ich dzieci . W razie zaistniałych potrzeb na zebrania zapraszamy specjalistów, takich jak: psycholog, logopeda.Zajęcia otwarteDzięki takim spotkaniom rodzice w bezpośredni sposób mogą poznać metody i formy stosowane w pracy z dziećmi. Zajęcia te umożliwiają rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników, ocenianie jego wiadomości i umiejętności na tle grupy rówieśniczej.

Zajęcia otwarte

Dzięki takim spotkaniom rodzice w bezpośredni sposób mogą poznać metody i formy stosowane w pracy z dziećmi. Zajęcia te umożliwiają rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników, ocenianie jego wiadomości i umiejętności na tle grupy rówieśniczej.

Zajęcia otwarte 	"List do bociana	" Grupa 3- latków

Zajęcia otwarte "List do bociana " Grupa 3- latków

Imprezy i uroczystości przedszkolne

Organizowane w naszym przedszkolu imprezy i uroczystości odgrywają znaczącą rolę w wychowaniu społeczno - moralnym i estetycznym dzieci, w rozwijaniu umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi. Wynikają one z przedszkolnego kalendarza imprez. Są wspólną zabawą z aktywnym uczestnictwem dzieci i osób im najbliższych. Podczas imprez i uroczystości prezentujemy dorobek artystyczny dzieci.

Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy

Kącik dla Rodziców

Spełnia pośrednią funkcję informacyjną. Znajdują się w nim między innymi:

W kąciku „Podziękowania dla naszych sprzymierzeńców” zamieszczamy podziękowania dla rodziców wspierających nasze inicjatywy wychowawczo- dydaktyczne.

Wystawki prac dziecięcych

W trakcie zajęć plastycznych nasi wychowankowie tworzą ciekawe prace, które promujemy za pomocą wystawek prac urządzanych w holu przedszkola, w salach i na korytarzach. Wytwory plastyczne dzieci prezentujemy również w środowisku lokalnym, podczas wystaw organizowanych przez różne instytucje.

Wystawa prac dzieci w przedszkolu

Wystawa prac dzieci w przedszkolu

Wystawa prac dzieci w CKiP

Wystawa prac dzieci w CKiP

Wystawa prac dzieci na oddziale Chorób Płuc

Wystawa prac dzieci na oddziale Chorób Płuc

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych

Dzieci nowoprzyjęte wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie adaptacyjne, które odbywa się po okresie rekrutacyjnym. Zajęcia adaptacyjne obejmują:

Zajęcia adaptacyjne w najmłodszej grupie

Zajęcia adaptacyjne w najmłodszej grupie

Gazetka przedszkolna "Nowinki ze Słonecznej Jedynki"

Gazetka przedszkolna powstała z myślą o dzieciach i rodzicach. Przedstawiamy w niej informacje związane z działalnością przedszkola, zamieszczamy praktyczne porady i wskazówki dla rodziców oraz ciekawostki z życia przedszkolnego. Każde dziecko znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie: wierszyki, łamigłówki, rebusy, kolorowanki. W każdym numerze zamieszczona jest krzyżówka, której prawidłowe rozwiązanie jest nagradzane. Od bieżącego roku szkolnego gazetka trafia do odbiorców w wersji elektronicznej.

Tylko dobra współpraca Przedszkola z Rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie procentują efektami oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych!


Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku

Rok szkolny 2018/2019

 1. Daria Bahyrycz - Przewodniczący Rady Rodziców
 2. Piotr Rusinek - z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
 3. Marta Lis - sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej
 4. Monika Kowalska - skarbnik
 5. Arleta Zadura –Komisja Rewizyjna

Skład Rad Oddziałowych

Oddział I 'Żabki'

 1. Katarzyna Kasprzak
 2. Aneta Kowalska
 3. Małgorzata Liponoga
 4. Arleta Zadura

Oddział II 'Krasnoludki'

 1. Lis Marta
 2. Prokop Justyna
 3. Adamczyk Magdalena

Oddział III 'Biedronki'

 1. Rusinek Piotr
 2. Hamera Paulina
 3. Gaczewska Agata
 4. Adamczyk Aneta

Oddział IV 'Motylki'

 1. Sachadyn Monika
 2. Siejko – Piech Justyna
 3. Monika Obara
 4. Kowalska Monika

Oddział V 'Pszczółki'

 1. Bahyrycz Daria
 2. Szymańska Paulina
 3. Sagan Katarzyna