1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Video
  5. Jadłospis
  6. Rekrutacja
  7. Kontakt

O nas

Nasze przedszkole jest najstarszym kraśnickim przedszkolem. Otwarcia dokonano 14 września 1949 roku, wówczas nosiło nazwę Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Bór. Mieściło się w jednopiętrowym budynku zlokalizowanym naprzeciw obecnej Szkoły Podstawowej Nr 5. Pomieszczenia przedszkola znajdowały się na parterze, natomiast całe piętro zajmowała Szkoła Podstawowa Nr 1.

Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Maria Rozmus. Od lutego 1951r. przedszkolem kierowała pani Stefania Usydus. Funkcję tę sprawowała przez 31 lat.

Pierwsi wychowankowie przedszkola bawili się i uczyli w dwóch bardzo licznych grupach. W roku szkolnym 1952/51 starsza grupa liczyła 45 dzieci, zaś grupa młodsza 54 przedszkolaków.

Rok 1954 przyniósł zdecydowaną poprawę warunków lokalowych. „Jedynka” otrzymała do dyspozycji nowy budynek, który funkcjonuje do chwili obecnej. Pieczę nad placówką objęła Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych w Kraśniku. Od tego czasu nasze przedszkole z roku na rok wzbogacało bazę dydaktyczną i lokalową. Dbano również o wykorzystywanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi. W 1982 roku dyrektorką przedszkola została pani Janina Zdunek.

Wraz z początkiem lat 90-tych nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Patronat nad przedszkolami, w tym i naszym, objął Urząd Miasta Kraśnik.

W 2000 roku Przedszkole Miejskie Nr 1 oficjalnie otrzymało nazwę „Słoneczny Promyk” i nazwa ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Zajęcia odbywają się w 5 grupach wychowawczych. Jesteśmy placówką publiczną, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Głównym celem naszego przedszkola jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb dzieci we współpracy z rodzicami. Chcemy to osiągnąć tworząc Przedszkole, w którym każdy dziecko czuje się potrzebne i doceniane.

W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, otwarta na sugestie i uwagi rodziców. Traktujemy dzieci podmiotowo, stwarzając jednocześnie sposobność wielokierunkowego rozwoju zgodnie z ich naturalnymi potrzebami i możliwościami. Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy nowatorskich metod pedagogicznych.

Dla wszystkich dzieci organizowane są nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zaś chętne dzieci mogą uczęszczać na zajęcia katechetyczne. Ponadto od w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone są zajęcia z logopedą.

Nasze przedszkole wyposażone jest w liczne, atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, różnorodne zabawki i nowoczesny sprzęt multimedialny. Zlokalizowane jest w centrum miasta i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców.

Dzieciom proponujemy trzy smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest zgodnie z zasadą powszechnej dostępności w oparciu o złożoną przez rodziców (opiekunów prawnych) kartę zgłoszenia dziecka.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i zarazem najważniejszym etapem edukacji każdego dziecka. Lata spędzone w przedszkolu to czas niezwykłych doświadczeń, głębokich przyjaźni i wielu niezapomnianych chwil. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedszkole było placówką ciekawą i bezpieczną. Miejscem, w którym dzieci mają szanse na wszechstronny rozwój.

Witamy w „Słonecznym Promyku”!