1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Galeria
 4. Video
 5. Jadłospis
 6. Rekrutacja
 7. Kontakt

Kodeks przedszkolaka

Nasze przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji Praw dziecka".

Nasze przedszkolaki maja prawo do:

 1. Akceptacji takim, jakim jest.
 2. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa.
 3. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
 4. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
 5. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 6. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
 7. Zdrowego, urozmaiconego jedzenia.
 8. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.
 9. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.
 10. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu złych przeżyć.

W naszym przedszkolu obowiązuje KODEKS PRZEDSZKOLAKA ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami.

Obowiązkiem dziecka jest:

 1. Przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie.
 2. Szanować godność swoją i innych.
 3. Sbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali.
 5. Uczestniczyć w zajęciach, pracować nad swoim rozwojem.