1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Galeria
  4. Video
  5. Jadłospis
  6. Kontakt

Aktualności

Wpis nr 611 (499 z 503)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

"Czyste powietrze wokół nas"- podsumowanie realizacji programu

21.12.2020, 21:53:10

foto_05321.12.jpg W programie „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowanym w naszym przedszkolu uczestniczyła grupa V (6-latki) „Biedronki”.
Rodziców zapoznano z założeniami programu poprzez stronę internetową przedszkola, informację zamieszczoną na tablicy w holu przedszkola, kontakty indywidualne gazetkę w szatni.

Realizacja programu składała się z 5 zajęć warsztatowych:

Zajęcie 1

Podczas pierwszego dnia realizacji programu dzieci wybrały się na wirtualną wycieczkę po okolicy przedszkola. Przed „ wyjściem” zostały poinformowane o dokonywaniu wnikliwej obserwacji wposzukiwaniu źródła dymu.

Zajęcie 2

W następnym dniu dzieci rozmawiały na temat źródeł dymu w oparciu o plakat oraz na temat spostrzeżeń z wycieczki - podczas której szczególną uwagę zwróciły na dym papierosowy. Po przeprowadzonej rozmowie chętnie rysowały węgielkiem na temat: Co i dlaczego dymi?

Zajęcie 3

Na kolejnych zajęciach podczas zabaw z wykorzystaniem technik relaksacyjnych (wizualizacji) przy muzyce relaksacyjnej i opowiadaniu nauczycielki, dzieci „wdychały” czyste, pachnące powietrze na pięknie ukwieconej łące. Miną, gestem, kaszlem pokazały jak się czują wdychając dym papierosowy. Odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. W tym dniu dzieci kolorowały kwiaty wykorzystane później w zabawie.

Zajęcie 4

W celu zwiększenia wiedzy na temat skutków palenia papierosów, dzieci:

- poznałyhistorię o podróży dinozaura Dinusia pociągiem (treść dotyczyła palenia papierosów przez osoby dorosłe w pomieszczeniach ,w których przebywają dzieci)

- poznały piosenkę o Dinusiu

- wykonały kukiełkęDinka i zaprosiły ją do zabawy.

Zajęcie 5

Na zajęciach dotyczących tematu: Jak unikać dymu tytoniowego? dzieci tzw. „burzą mózgów” przypomniały o skutkach palenia papierosów.Nabywały- umiejętności zachowania się w zadymionych pomieszczeniach,- umiejętności radzenia sobie sytuacjach w których inni palą papierosy. Poznały znak „Zakaz palenia”, odszukiwałygo w salii udzielały odpowiedzi dotyczących pomieszczeń i obiektów, w których umieszczone sątego typu znaki. Z dużym zaangażowaniem rysowały znak „Zakaz palenia”

Efekt realizacji programu:

- Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach;

- Zajęcia dostosowane były do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka;

- Podczas trwania programu dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i dowiedziały się, w jaki sposób należy zachować się, w obecności osoby palącej papierosa.

- Proponowane zabawy ruchowe i tematyczne oraz wspólne rozmowy inspirowały je do działań, których efektem były prace plastyczne;

- Prace wykonane przez dzieci zostały umieszczone w holu przedszkola w formie wystawy.